مقاله درآمدي بر نظريه سرمايه فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر نظريه سرمايه فرهنگي
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه
مقاله فرهنگ
مقاله سرمايه فرهنگي
مقاله نظريه سرمايه فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ورود مفاهيم جديد به مباحث توسعه، امروزه افق جديدي به روي انديشمندان اين حوزه گشوده است، به طوري که مفاهيمي چون سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي جايگاه ويژه اي در مطالعات توسعه انساني يافته اند. در اين مقاله، در راستاي تبيين نظريه سرمايه فرهنگي، نخست به زمينه و زمانه ظهور نظرات سرمايه اجتماعي و فرهنگي توسط پوتنام و بورديو اشاره شده، پس از تعريف انواع سرمايه ها و چگونگي تعامل آنها، ديدگاه بورديو تشريح گرديده، برخي ديدگاه هاي تکميلي آورده شده و در پايان قبل از نتيجه گيري، از نسبت سرمايه فرهنگي با تعليم و تربيت سخن گفته شده است.