مقاله درآمدي بر نظريه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۵ در اقتصاد اسلامي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: درآمدي بر نظريه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علم اقتصاد اسلامي
مقاله اقتصاد دانش
مقاله اقتصاد آموزش
مقاله اقتصاد معرفت ديني
مقاله نظريه سرمايه انساني
مقاله تقاضاي دانش
مقاله تقاضاي معرفت ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي آتاني عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله مي كوشد تا در چارچوب دانش اقتصاد، اما با رويكرد اسلامي، نظريه «تقاضاي معرفت ديني» را استخراج كند. بررسي تجربي آن مجال ديگري مي طلبد. معرفت و دانش (Knowledge) را به جاي علم (Science) كه به طور معمول به علوم تجربي انصراف دارد به كار برديم تا موضوع مقاله گستره بيشتري از «دانش ها» را شامل شود.
معرفت ديني همانند بسياري از كالاهاي اقتصادي يك كالاي مصرفي و سرمايه اي است، معرفت ديني همان طور كه مي تواند رضامندي و مطلوبيت برخورداران آن را فراهم سازد، مي تواند توانايي هاي كاركردي و بازده هاي اقتصادي و اجتماعي آنان را افزايش دهد.
در اين مقاله با تبيين ماهيت مصرفي و سرمايه اي «معرفت ديني» بر مبناي روش شناختي مكتب نهادگرايي جديد، در نهايت تابع تقاضاي معرفت ديني استخراج شده است.