مقاله درآمدي به فلسفه اخلاق در سازمان (مطالعه موردي: منشورهاي اخلاقي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۳۵ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: درآمدي به فلسفه اخلاق در سازمان (مطالعه موردي: منشورهاي اخلاقي)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معيار اخلاقي
مقاله سازمان اخلاقي
مقاله منشور اخلاقي
مقاله فعل اخلاقي
مقاله معيارهاي جهاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خنيفر حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مبحث معيارهاي اخلاقي و قاعده تدوين منشور اخلاقي در طول حيات انسان مقوله اي ديرين و داراي ابعاد و مولفه هاي مختلفي است، منظرگاههاي علمي و تئوريکي و راهکارهاي عملي فراواني براي اين موضوع طرح شده و از ديرباز محل مناقشه ارباب نظر در حوزه هاي دين، فلسفه، اخلاق، روان شناسي و مديريت بوده است. در اين مقاله ضمن بررسي فعل اخلاقي، خاستگاههاي روان شناختي و ارتباطي آن مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس نظريات متعدد مرتبط با معيارسنجي فعل اخلاقي از جمله نظريه دگردوستي، حسن و قبح ذاتي افعال، الهام وجدان و امثال آن بازنگري و به عوامل موثر بر رفتار اخلاقي و غير اخلاقي پرداخته مي شود. سپس اصول چهارگانه علم اخلاق ارزشي يعني تعهد، نظارت، حسابگري و سرزنش نيز با استناد به روايات مورد بررسي و مطالعات روان شناسان نيز مورد تاکيد قرار مي گيرد در نهايت زمينه هاي جهاني تدوين منشور اخلاقي سازمانها و معيارهاي آن مانند اصل امانت، مالکيت، اعتماد، شفافيت و منزلت، انصاف، شهروندي و حساسيت متقابل تحليل مي گردند و مصاديق منشور ياد شده در ابعاد مورد مطالعه نيز ارايه مي گردد.