مقاله درآمدي تطبيقي بر شعر فارسي و اردو در دوره مشروطه (عنوان عربي: دراسة مقارنة للأشعار الفارسية والأردية في عهد ثورة الدستور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات ادبيات تطبيقي (ادبيات تطبيقي) از صفحه ۶۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: درآمدي تطبيقي بر شعر فارسي و اردو در دوره مشروطه (عنوان عربي: دراسة مقارنة للأشعار الفارسية والأردية في عهد ثورة الدستور)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادبيات تطبيقي
مقاله بررسي محتوايي
مقاله فارسي
مقاله اردو
مقاله دوره مشروطه
مقاله ملك الشعراي بهار
مقاله فيض احمد فيض (كليد واژه عربي: الأدب المقارن
مقاله دراسة المضامين
مقاله الفارسية
مقاله الأردية
مقاله عهد ثورة الدستور
مقاله ملک الشعراء بهار
مقاله فيض أحمد فيض)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رادفر ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده فارسي:
پيشينه ادبيات تطبيقي، بنا بر اسناد و مدارك، به گذشته هاي دور مي رسد؛ اگرچه به طور رسمي، واژگان ادبيات تطبيقي را پيشينيان براي موازنه و سنجش ادبيات و دانش هاي تطبيقي به كار نبرده اند.
اما سال ۱۸۲۸م. را برخي محققان ادبيات تطبيقي آغاز پيدايش اين دانش مي دانند كه در دانشگاه سوربن فرانسه، در درس تاريخ ادبيات فرانسه، ويلمن ارايه كرده است. دانشي كه چشم انداز تازه اي از بررسي و تحقيق برروي مطالعه ادبيات باز كرده، به سنجش آثار، عناصر، انواع، سبك ها، دوره ها، جنبش ها و چهره هاي ادبي و به طور كلي، مقايسه ادبيات در مفهوم كلي آن در دو يا چند فرهنگ و زبان مختلف مي پردازد.
مقاله حاضر، بررسي تطبيقي اجمالي شعر فارسي و اردو در دوره مشروطه است؛ كه در آن، نگارنده سعي كرده است باتوجه به مقايسه دو شاعر فارسي زبان و اردوزبان – ملك الشعراي بهار و فيض احمد فيض – گذشته ادبيات فارسي و تاثير آن در ادبيات اردو را به اختصار توضيح دهد و روند تكاملي اين حركت را در شعر دوره مشروطه و بعد از آن بيان كند. ضمنا در موارد گوناگون، نمونه هايي از اين نزديكي ها و شباهت ها و نحوه تاثيرپذيري شعر اردو از شعر فارسي از گذشته تا حال ارايه شده و به ويژه تلاش بر آن بوده است كه بيشتر از نظر محتوايي موارد تطبيقي عنوان شود.