سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یعقوب نوروزی –

چکیده:

استفاده از فراداده از جمله روش های معمول برای حل مسأله سازماندهی و مدیریت منابع اطلاعاتی و دستیابی راحت به این نوع مجموعه های توزیع شده است. در این میان بکارگیری فراداده نیازمند مدیر یت مناسب در این رابطه است. مدیریت فراداده می تواند ما را در درک اینکه دارای چه نوع منابع اطلاعاتی هستیم وکجا می توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم کمک کند. و اینکه این منابع چه ارزشی را برای کاربران و استفاده کنندگان از اطلاعات فراهم می آورند. مدیریت فراداده در راستای فرایند گردآوری، ذخیره و کنترل مجموعه فراداده ای به منظور توصیف، بازیابی، حفاظت، مبادله راحت و دستیابی کارآمدتر به اطلاعات، نیازمند سیستم هایی است که تحت عنوان سیستم های مدیریت فراداده از آن یاد می شود. سیستم های مدیریت فراداده این توانایی را فراهم می آورد تا اثربخشی، سازگاری، انعطاف پذیری و هزینه سودمندی از طریق طرحی روشن و واضح فراهم آی د . نابراینشناخت این سیستم ها می تواند ما را در مدیریت بهتر منابع اطلاعاتی یاری کند. نوشته حاضر بر آن است تا پس از بیان اهمیت فراداده در سازماندهی منابع اطلاعاتی، برداشت های متفاوت از مدیریت فراداده را در حوزه هایی همچون علوم کتابداری و اطلاع رسانی و سیستم های اطلاعاتی مورد بحث قرار دهد و مروری اجمالی بر آثار موجود
در این زمینه ارائه دهد. سپس مبحث مربوط به سیستم های مدیریت فراداده مطرح خواهد شد و اطلاعات لازم در این زمینه، بویژه در رابطه با ساختار سیستم های مدیریت فراداده از بعد مجموعه و نقش و کارکرد آنها ارائه می شود.