سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز دهزاد – استادیار علوم اکولوژیک و محیط زیست دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

برداشت محصول به هنگارم درو پیامدهای عمده ای را بر خاک به همراه دارد در جریان رشد محصولم وادی نظیر کربن اکسیژن و دیگر عناصر غذایی را از خاک و اتمسفر جذب می کند.