سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سلیمان جباری بالو – گروه ریاضی دانشگاه بیرجند
امید ربیعی مطلق –

چکیده:

ما در این نوشتار به بررسی ساختار تابع تناوب برای جوابهای تناوبی معادله x+ƒ(x)x2+g(x)=0 می پردازیم و شرایط لازم و کافی برای یکنواختی یا همزمانی تابع تناوب را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. فرض اصلی در اینجا وجود یک مرکز برای معادله است و ما به مشخص سازی مراکز همزمان برای این دستگاه می پردازیم.