سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا گودرزی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا کنگاوری – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یک روش متداول در یادگیری و استدلال بر روی نمون ه های مبتنی بر خصیصه، استقرای درخت تصمیم می باشد.سیستم های مبتنی بر این رهیافت که در قلمروهای نمادین به کارگرفته شد ه اند، از موفقیت های خوبی برخوردار گشته اند. ویژگی بسیار مهم درخت های تصمیم، قابلیت درک دانش موجود در آنها توسط انسان می باشد. اگر چه روش های زیادی برای ساخت درخت های تصمیم ار ائه شده اند، ولیکن درخت های تصمیم سنتی، در مواردی که نیاز به تصمیم گیری عددی وجود د اشته باشد ، یا تصمیم گیری عددی پرداز ش های بعدی را بهبود بخشد، و یا داده ها دارای کاستی یا مشکلاتی باشند، قابل به کارگیری نیستند . یک رهیافت مناسب قابل به کارگیری در چنین موارد ی، استفاده از درخت های تصمیم فازی است. در این مقاله الگوریت م های گوناگون ساخت درخت های تصمیم فازی بررسی شده و این درخت ها از جنبه های مختلف با درخت های تصمیم سنتی مورد مقایسه قرار گرفته اند