سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناصر جاودانی خلیفه – کارشناس ارشد پؤوهشکده اقلیم شناسی
داریوش شیبانی – کارشناس کشاورزی
محمد عطار سیاح – رئیس ایستگاه هواشناسی گناباد

چکیده:

قنات به عنون یک پدیده انسانی و شکلی از همسازی انسان با طبیعت توانسته است از زمان احداث اولین رشته قنات در هزاران سال قبل همچنان ایفای نقش نماید از طرف دیگر این پدیده قدیمی توانسته است در مباحث جدید از جمله بحث تعدیل آب و هوا جایگاهی مناسب داشته باشد این فناوری قدیمی توانسته ضمن ادامه بقا با جدیدترین اشکال تعدیل آب و هوا مثل باروری ابرها از نظر وسعت عمل و طول زمان و صرفه اقتصادی و دست یابی به نتیجه مطمئن مقابله نماید. استقرار قنات قصبه در شهرستان گناباد به عنوان نمونه بارز این شاهکار انسانی مبین این مدعا می باشد . به منظور بیان نقش واقعی و مهم قنات و مشارکت آن در تعدیل آب و هوا لازم است این پدیده از ابعاد مختلف بررسی گردد سپس ضمن مقایسه آن با کارایی روش های جدید تعدیل آب و هوا به بیان اهمیت قنات در حال حاضر و آینده پرداخت.