سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا قاسمی برقی – عضو هیئت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

چکیده:

هر اتفاق غیر منتظره و ناگهانی که موجب تضعیف یا نابودی توانمندیهای انسانی اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی (خسارتهای جانی، مالی، تخریب تأسیسات زیر بناییو منابع و امکانات اقتصادی و اجتماعی) جامعه را فراهم سازد به نام بلیه طبیعی Natural Disaster گفته می شود.تجربه جهانی می گوید: گرچه زلزله در حال حاضر بصورت دقیق قابل پیش بینی نیست اما با علم امروز قابلیت مدیریت شدن را دارد و این کار در دو مقطع اساسی عینیت می یابد قبل از بروز زلزله و پس از بروز زلزله.آنچه که پس از بروز حادثه به لحاظ مدیریتی باید انجام شود در قالب مدیریت بحران می گنجد که لزومأ فعالیتهای آن قبل از وقوع یک بلیه طبیعی آغاز شده و به هنگام بروز حادثه و پس از آن تشدید و تداوم میابد. هرحادثه ای در حین وارد آوردن تلفات و خسارت متضمن درسهایی است که اگر بخوبی فرا گرفته شود می تواند گامی جهت کاهش عوارض و تبعات حوادث بعدی باشد.