سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت تغذیه

چکیده:

حواث غیر مترقبه همواره حیات صدها میلیون انسان را طی دو دهه اخیر درحلقه آسیب ها و خسارات ناشی از آن قرار داده، میلیون ها نفرجان باخته و خساراتی بالغ بر صدها میلیون دلار بر رشدو توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی وارد کرده است. با توجه به زلزله خیز بودن کشورما ، باید به تدریج آمادگی های فردی و اجتماعی در مقابل با مدیریتبحران ها افزایش یابد اما همواره بعد از مدت زمان کوتاه، آمادگی ها در مسئولان کشوری حتی رسانه های گروهی و مردم کم رنگ و احتمال وقوع آن را به فراموشی سپرده اند که ممکن استحادثه بار دیگر اتفاق بیافتد. بنابراین برای کاهش اثرات منفی وارده ازحوادث غیر مترقبه در کشور می توان بهموارد ذیل اشاره نمود:
۱- تعیین وظایف و اختیارات تک تک واحد ها در قالب تیم های ثابت و سیار، تقسیم کار، تفویض اختیار ، زمان وارد شدن به منطقه، مدت زمان ماند نیروها و نیروهای جایگزینی نهادها، ارگان ها و سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی و نیروهای فعال در بحران های فراگیر.
۲- تعیین حدود و اختیارات هر یک از سازمان ها بر حسب قوانین و مقررات مشخص شده(اما در عمل نامشخص بودن نحویه وظایف نیروها و سازمان های مختلف باعث تاخیر در عملیات امداد و نجات و یا جستجو می شود)
۳- رعایت اصول قوانین و مقررات مربوط به سازه و ساختمان سازی (آیین نامه ۲۸۰۰) و توجه به ساخت و ساز مهندسی و رعایت مسایل ایمنی درمراکز بهداشتی و درمانی و …
۴- توجه به نقش بسیج نیروهای مردمی و موسسات غیر دولتی و دولتی در کنترل بحران ها، امروزه مدیریت حوادث جمعی به عنوان یک دیسیپلین مورد توجه جدی بوده و این امر نیازمند همکاری و مشارکت گروه های تخصصی مختلف نظیر مسئولین اداری، نیروی انتظامی، فوریت های پزشکی و گروه های درمانی ، پزشکان قانونی، آتش نشانی ، بسیج، خدمت عمودی (آب و فاضلاب ، برق، راه و ترابری و مخابرات)، موسسات زلزله شناسی، هیدرولوژی و … می باشد.
۵- وجود هر یک از گروه های تخصصی در سطوح مختلف مدیریت حادثه ضروری است. مدیران متخصص جایگاهی خاص در مدیریت حوادث و سوانح جمعی و طرح ریزیبرنامه ها ودستور العمل های نحوه مقابله با حوادث جمعی و بلایای طبیعی دارند. بنابراین افزایش تحصیلاتدر بالابردن میزان آگاهی های کارشناسان خبره و دست اندرکار در مدیریت بحران در هنگام وقوع بلایا طبیعی موثر بوده لذا ضرورت داردکه تدابیری در جهت ارتقای سطح علمی کارکنان از طریق ایجاد دوره های باز آموزش یا جذب کارشناسان یا ایجاد تسهیلات یا ایجاد تسهیلان برای ادامه تحصیل کارشناسان به صورت تخصصی اندیشیده شود. که در اصل مقاله به بیش از ۱۰۰ راه کار لازم برای ارتقاء مدیریت بحران در هنگام وقوع، پس از وقوع و پیش از حوادث غیر مترقبه درکشور پرداخته شده است.