سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عظیمه سادات خاکباز – دانشجوی کارشناس ارشد ریاضی دانشگاه کرمان
دکتر محمد رضا فدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

نتیج مطالعات بین المللی تیمز نشان می دهد در حالیکه دانش آموزان ایرانی عملکرد خوبی در ریاضی نداشتند، بعضی از کشورها پیشرفت چشمگیری از خود نشان داده اند از جمله این کشورها کشور ژاپن است بررسی های ویدیویی که روی کلاسهای تعدادی از این کشورها انجام گرفته است، بیانگر این مطلب است که عوامل متععدی در ایجاد تفاوتهای بسیار زیاد در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش ایفا می کند. یکی از این عوامل روش متفاوت تدریس در کشورهای مختلف است.
این نوشتار به بررسی شیوه ی تدریس ریاضی در مدارس لبتدایی ژاپن بررسی روش درس پژوهی در کلاسعای درسی آن کشور و ارایه توصیه های برای اجرای این روش در مدارس کشور می پردازد.