سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریده عامری –

چکیده:

اختلال تنیدگی پس از ضربه در طبقه بندی تشخیصی در شمار اختلالات اضطرابی قرار دارد. این اختلال DSMIV هنگامی رخ می دهد که فرد یک تنیدگی هیجانی شدید را تجربه ت بر اثر حوادثی چون s می کند . این تنیدگی هیجانی ممکن احضور در جنگ، تصادفات شدید، مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی قرار گرفتن برای فرد ایجاد می شود . در این مقاله به توصیف و درمان اختلال تنیدگی پس از سوء استفاده جنسیپرداخته می شود . هنگامیکه فردی قربانی سوء استفاده فیزیکی یا روانشناختی شده، به شدت دچار واکنشهای هیجانی مثل ترس، ناامیدی، افکار و تصورات ناخوشایند و رویاهای مخرب مرتبطبا بحران جنسی می شود و همیشه نگران وقوع دوباره آن اتفاق است و هنگامیکه با نشانه ها یا علائمی حتی نمادین از بحران قبلی مواجه می شود بشدت اجتناب می کند . همچنین ازفعالیت، موقعیت یا افرادی که به نحوی با بحران جنسی مرتبطند دوری می کند و از بخاطر آوردن جنبه های مهم سوء استفاده جنسی ناتوان است . فرد قربانی نسبت به فعالیتهای مهم زندگی بی علاقهاست و در آن مشارکت نمی کند . نسبت به دیگران احساس تعلقی ندارد و از تجربه کردن گستره وسیعی از عواطف مثل عشق ناتوان است . نسبت به آینده دچار احساسات منفی و غیر واقع بینانه است . دچار اختلال خواب و فقدان توجه است. دچار احساس گناه و علائم افسردگی است . بعضاً به سوء مصرف الکل و مواد مخدر روی می آورند و افکار خودکشی در آنها دیده می شود . در روابط بین فردی با نزدیکان دچارتعارض شدید هستند و معمولا به دلیل تعارض با کارفرما و شدت علائم اضطراری قادر به ادامه کارشان نیستند . هنگامیکه فرد بصورت مکرر حادثه را در رویا یاخیالات بیداری تجربه کند، دائماً از یادآوری حادثه اجتنابکند، نسبت به چنین یادآوری کرختی داشته باشد و به طور مستمر برپایی شدید را تجربه کند و این علائم بیش از یک ماه در فرد باقی باشد . بر اساس ملاک های DSMIV می توان اختلال تنیدگی پس از ضربه ( سوء استفاده جنسی ) را برای او تشخیص داد .