مقاله درمان بومي در ميان زنان ترکمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: درمان بومي در ميان زنان ترکمن
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله «ايشاني»
مقاله آيين «ايشاني»
مقاله زنان ترکمن
مقاله درمان گران ترکمن
مقاله درمان بومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي منيژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله که بر اساس يک تحقيق ميداني انجام گرفته است، پيرامون شناخت و بررسي يکي از شيوه هاي درمان بومي ترکمن ها مي باشد. شيوه هاي درمان بومي در ميان ترکمن ها متعدد است. از پرخواني تا دامارتوتان و «ايشاني» و برخي ديگر. اين پژوهش متمرکز بر شيوه ي «ايشاني» مي باشد. شيوه درمان «ايشاني» در ميان زنان ترکمن يکي از عجيب ترين پديده هاي فرهنگي است که از درون اين فرهنگ برخاسته است. اين آيين سبب مي شود اين فرهنگ که ريشه هايش در فرهنگ اقوام آسياي مرکزي است، استحكام يابد. در اين مقاله ضمن بررسي آيين «ايشاني» به ويژگي هاي زنان درمانگر ترکمن مي پردازيم و شخصيتي را که از درون اين آيين متحول شده است، مشاهده مي کنيم. درمان هاي بومي به صورت مجموعه اي از تکنيک ها و ابزارهاي گوناگون است که به صورت آيين و مراسمي خاص اجرا مي شود. شفا و درمان بومي همواره به شيوه هاي سنتي در ميان جوامع وجود داشته است. انسان و بيماري و يافتن راه هاي نجات از درد با فرهنگ انسان عجين بوده است. اطلاعات دانش بومي جوامع حاکي از شيوه هاي درمان بومي است. کشف، شناخت، بررسي و ثبت دانش بومي از سويي کمک به شناخت عميق تر گوشه هاي تاريک و پنهان فرهنگي مي کند و از سوي ديگر باعث شناخت شيوه هاي درماني مي شود که در هر اقليمي شکل گرفته و متناسب با ويژگي هاي آن جامعه رشد نموده است. يکي از جنبه هاي درمان بومي اين است که بيمار درمانگر را به چشم يک شفادهنده و رابطي ميان جهان ماورايي و اين جهان مي نگرد. از نظر افراد بومي درمان جزء وظايف درمانگر نيست بلکه درمان گر واسطه اي است براي شفاي بيمار. شفا در رابطه با نيروهاي ماوراءالطبيعه قرار دارد و در باورها و اعتقادات مردم، شفا همواره جايگاه خاصي داشته است. اين مقاله به شيوه درمان بومي تحت عنوان: «ايشاني» مي پردازيم. درمان گران بومي که از شيوه «ايشاني» استفاده مي کنند به نام «ايشان» در بين ترکمن ها شناخته مي شوند. شيوه «ايشاني» از جمله آيين هاي درماني است که با ساير درمان هاي بومي ترکمن ها خصوصا «پرخواني» تفاوت بسياري دارد. در حالي که شيوه «پرخواني» بيشتر متمرکز بر فرهنگ شاماني، آيين به جا مانده از زماني که ترکمن ها با ساير اقوام مرکزي در آسياي ميانه ساکن بودند، حکايت مي کند، آيين «ايشاني» برتافته از فرهنگ اسلامي است و عجين با باورها و اعتقادات مذهبي است. اين مقاله متمرکز بر معرفي اين آيين درمان بومي ترکمن ها است.