مقاله درمان تومورهاي غددي- عصبي با (I-131 Metaiodobenzylguanidine (I-131 MIBG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۱۲۲ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: درمان تومورهاي غددي- عصبي با (I-131 Metaiodobenzylguanidine (I-131 MIBG
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور غددي- عصبي
مقاله نوروبلاستوم
مقاله فئوکروموسيتوم
مقاله کانسر مدولاري تيروئيد
مقاله کارسينوئيد
مقاله I-131 MIBG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرداصفهاني ارمغان
جناب آقای / سرکار خانم: بيكي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: امامي اردكاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساغري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: کاربرد راديودارويI-131 MIBG در درمان تومورهاي با منشا غددي- عصبي، خصوصا از نوع نورواکتودرمال (سمپاتوآدرنال) شامل فئوکروموسيتوم، پاراگانگليوم و نوروبلاستوم موثر بوده است. در ساير تومورهاي غددي- عصبي (عمدتا کارسينوئيد و کارسينوم مدولاري تيروئيد) نيز اين درمان گاهي مي تواند موثر واقع گردد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مروري، کارآزمايي هاي باليني شاهد – موردي و همچنين مطالعات باز که داراي اعتبار کافي بودند، بررسي شدند. از کليدواژه هاي تومور غددي- عصبي، نوروبلاستوم، فئوکروموسيتوم، کانسر مدولاري تيروئيد، کارسينوئيد و I-131 MIBGدر سايت هاي معتبر ISI،EMBASE و PUBMED جهت جستجو استفاده شد.
يافته ها: استفاده ازI-131 MIBG براي تومورهاي فئوکروموسيتوم و پاراگانگيوم کارآمدترين روش درمان غيرجراحي است، زيرا علاوه بر افزايش اميد به زندگي، علایم بيمار را نيز به طور قابل ملاحظه اي (۹۰-۷۵ درصد) کنترل مي کند. در نوروبلاستوم اگرچه در موارد با عود مکرر و مقاوم به درمان ۳۰ درصد تاثير درماني داشته است، اما با افزودن ساير موداليتي هاي درماني به اين نوع درمان، موفقيت بيشتري به دست مي آيد، ضمن اين که I-131 MIBG در کنترل علايم نيز موثر بوده است. براي ساير تومورهاي غددي- عصبي شامل تومور کارسينوئيد و کارسينوم مدولاري تيروئيد اثرات اين درمان در کاهش علائم بيمار مشاهده شده است. مهم ترين عارضه اين درمان مهار مغز استخوان است که نياز به پيگيري و درمان در صورت لزوم دارد.
نتيجه گيري: I-131 MIBG نقش مهمي در درمان تومورهاي کرومافيني دارد و براي تومورهاي فئوکروموسيتوم و پاراگانگيوم کارآمدترين درمان غيرجراحي است. استفاده از اين پرتودار و در مورد تومور نوروبلاستوم خصوصا اگر همراه با ساير روش هاي درماني استفاده شود، سودمند مي باشد. درمان با اين راديودارو در بهبود علايم تومورهاي کارسينوئيد و کارسينوم مدولاري تيروئيد نيز موثر بوده است.