سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد شاهمرادی – نماینده ی سازمان بین المللی فناوری زیستی و مهندسی زیستی در ایران

چکیده:

در حال حاضر فناوری زیستی کاربرد وسیع تری را در برگرفته طوری که در تصیفه ی مواد آلی (ترکیبات هیدروکربن دار) فاضلاب، احیای زیستی خاک های آلوده، زدایش آلودگی نفتی در پالایشگاه های نفتی، رفع آلودگی نفتی دریاها و… تحقیقات زیادی انجام گرفته است. هیدروکربن ها از مشتقات نفتی بوده و از منابع مختلف وارد محیط شده و آلودگی محیط زیست را به وجود می آورند. در این مقاله نتایج حاصل از شناسایی و جداسازی به روش رقیق سازی بشقابی یک نوع باکتری به اسم سودوموناس پوتیده به منظور درمان زیستی فنل از یک محیط (خاک) بحث می شود. این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت و نتایج کار کاهش چشمگیر حذف فنل در غلظت های پایین را نشان داد.