مقاله درمان فيستول آنال عود شده به روش فيستولکتومي باز و ترميم هم زمان عضلات اسفنکتر آنال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۵۷۱ تا ۵۷۹ منتشر شده است.
نام: درمان فيستول آنال عود شده به روش فيستولکتومي باز و ترميم هم زمان عضلات اسفنکتر آنال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيستول آنال
مقاله عود
مقاله بي اختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناهيدي عبدالرحيم
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي ايران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فيستول آنال مجرايي بين پوست اطراف مقعد و کانال آنورکتال مي باشد و يکي از مشکلات شايع جراحي است. اين فيستول معمولا به دنبال آبسه هاي پري آنال به وجود مي آيد. ترشح مدام از اين مجرا علامت بارز آن است. يکي از مشکلات درمان جراحي فيستول هاي آنال، عود فيستول و بي اختياري دفع گاز و مدفوع مخصوصا در فيستول هاي عود شده مي باشد. لذا درمان جراحي بدون خطر بي اختياري و عود، دغدغه هميشگي جراحان است. هدف از اين بررسي تعيين ميزان عود و بي اختياري بعد از عمل فيستول به شيوه فيستولکتومي به روش باز و ترميم همزمان اسفنکترهاي اطراف آنال مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه آينده نگر مداخله اي نيمه تجربي بر روي ۹۸ بيمار که همگي مبتلا به فيستول عود شده بودند، ميزان عود و بي اختياري طي۱۰  سال ۱۳۷۸-۱۳۸۷ معين گرديد.
يافته ها: از مجموع ۹۸ بيمار(۹۶ مرد و ۲ زن) مبتلا به عود فيستول آنال، ۲۷ نفر از نوع بالا(high)  و ۷۱ نفر از نوع پايين (low) بودند. بعد از عمل ۹۶ بيمار بدون عود و ۱ مورد مبتلا به عارضه بي اختياري دفع گاز دايمي شد. يک نفر مبتلا به ديابت نوع ۲ بود که از بيماري خود اطلاع نداشت و دچار عارضه عفونت بعد از عمل شد که تمام زخم دوباره باز شد و بعد از کنترل عفونت مجددا به روش فيستولکتومي باز عمل شد و عود نکرد.
نتيجه گيري: با توجه به عوارض فوق العاده کم و پايين روش فيستولکتومي باز و ترميم همزمان عضلات اسفنکترآنال، به نظر مي رسد که اين روش نسبت به ساير روش هاي جراحي ارجح باشد.