مقاله درمان ليشمانيوز جلدي حاد: مقايسه تركيب فرآورده ژل گياه فلوس- تزريق موضعي گلوكانتيم در برابر تزريق موضعي گلوكانتيم- پلاسبو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۰۵ تا ۷۱۱ منتشر شده است.
نام: درمان ليشمانيوز جلدي حاد: مقايسه تركيب فرآورده ژل گياه فلوس- تزريق موضعي گلوكانتيم در برابر تزريق موضعي گلوكانتيم- پلاسبو
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز جلدي
مقاله گلوكانتيم
مقاله ژل ميوه فلوس
مقاله پلاسبو
مقاله تزريق داخل ضايعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش زاده محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري نازلي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ليشمانيوز جلدي در ايران و به خصوص اصفهان يك بيماري اندميك مي باشد. متعاقب مطالعه قبلي مبني بر اثر بخشي گياه فلوس در درمان سالك، در اين مطالعه اثر بخشي عصاره جوشانده ميوه گياه فلوس در پايه ژل همراه با تزريق موضعي گلوكانتيم در مقايسه با تزريق موضعي گلوكانتيم همراه با پلاسبو مورد بررسي قرار گرفته است.
روش بررسي: تعداد ۱۴۰ نفر از بيماران مبتلا به سالك مراجعه كننده به درمانگاه مركز تحقيقات پوست و سالك اصفهان به دو گروه تحت درمان توام با گلوكانتيم و ژل عصاره فلوس و گلوكانتيم و ژل پلاسبو قرار گرفتند. درمان تا بهبودي كامل و يا حداكثر چهار هفته ادامه پيدا كرد. بيماران هر هفته و سه ماه پس شروع مطالعه از نظر ميزان بهبودي مورد بررسي قرار گرفتند. پاسخ درماني به صورت بهبودي كامل، بهبودي نسبي و عدم بهبودي ارزيابي گرديد.
يافته ها: در گروه فلوس همراه با گلوكانتيم ۴۷ نفر (%۶۷٫۱) و در گروه پلاسبو همراه با گلوكانتيم ۲۹ نفر (%۴۱٫۴) بيماران در مدت پي گيري، بهبودي كامل داشتند. درصد بهبودي به طور معني داري در گروه فلوس و گلوكانتيم بيش از گروه پلاسبو و گلوكانتيم بود. در هر دو گروه در ۹ نفر از بيماران عوارضي چون خارش و اريتم مشاهده شد و از اين لحاظ تفاوتي بين دو گروه وجود نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه مبني بر اثربخشي ژل عصاره فلوس در افزايش درصد بهبودي بيماران مي توا استفاده موضعي اين فراورده را به صورت توام با گلوكانتيم در درمان سالك توصيه نمود.