مقاله درمان هاي دارويي بيماري آلزايمر: وضع موجود و افق هاي آينده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۸۷ تا ۲۹۲ منتشر شده است.
نام: درمان هاي دارويي بيماري آلزايمر: وضع موجود و افق هاي آينده
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلزايمر
مقاله اختلالات شناختي
مقاله اختلالات رفتاري
مقاله درمان دارويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولا آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: بيماري آلزايمر با کاهش تدريجي توانايي هاي ذهني و اختلالات رفتاري مشخص مي گردد و شايع ترين نوع زوال عقلي مي باشد. اين مطالعه مروري، درمان هاي کنوني براي نقايص شناختي و اختلالات رفتاري و روش هاي درماني جديد در درمان اين بيماري بررسي خواهد شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مروري کار آزمايي هاي باليني شاهدي موردي و همچنين مطالعات باز که داراي اعتبار کافي بودند بررسي شدند. از کليد واژه هاي آلزايمر، اختلال شناختي، اختلال رفتاري و کارآزمايي باليني در سايت هاي معتبر EMBASE, PUBMED جهت جستجو استفاده شد.
يافته ها: در برخي مطالعات تاثير مثبت خفيفي براي منع کننده هاي کولين استراز در درمان اختلالات شناختي بيماري آلزايمر گزارش شده است. ممانتين، آنتاگونيست گيرنده
NMDA، دارويي ديگري است که تاثير مثبت در درمان آلزايمر متوسط تا شديد داشته است. تحقيقات در زمينه القاي نوروژنز در مغز بيماران آلزايمر در مرحله مقدماتي مي باشد. داروهاي ضد روان پريشي تاثير مثبت در کنترل اختلالات رفتاري اين بيماران دارند، اما با عوارض جانبي جدي همراه هستند. بجز کار با مازپين، هيچ يک از داروهاي ضدتشنج تاثير مثبت روي اين بيماري نشان نداده است. در ميان داروهاي ضد افسردگي اثرگذار بودن سيتالوپرام در يک کارآزمايي باليني به اثبات رسيده است.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج نااميد کننده درمان هاي کنوني براي اختلالات شناختي بيماران آلزايمر مطالعات بيشتري جهت يافتن درمان هاي بي خطرتر و موثرتر لازم است. داروهاي ضد روان پريشي، که درمان رايج براي اختلالات رفتاري بيماران آلزايمر هستند، با عوارض جدي همراه مي باشند. بنابراين يافتن داروهاي بهتر و موثرتر در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.