مقاله درمان همزمان ناپايداري خارجي مچ پا و پارگي زردپي پرونئوس برويس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: درمان همزمان ناپايداري خارجي مچ پا و پارگي زردپي پرونئوس برويس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مچ پا
مقاله بي ثباتي مفصل
مقاله ضايعات تاندون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي يگانه محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: ناپايداري مزمن خارجي مچ پا به دنبال پيچ خوردگي حاد بين ۱۵ تا ۴۸ درصد مي باشد. در مواردي که درمان غيرجراحي نتايج رضايت بخشي نداشته باشد، درمان جراحي انجام مي شود. ضايعات همراه داخل يا خارج مفصلي مي توانند بر نتايج اين اعمال تاثير بگذارند. هدف از اين مطالعه تشخيص و درمان جراحي همزمان ضايعات همراه در ناپايداري مزمن مچ پا و بررسي اثر آن بر نتيجه ترميم آناتوميک رباط هاي خارجي مچ پا بود.
مواد و روش ها: ۱۸ بيمار سنين ۲۱ تا ۴۵ ساله با پيچ خوردگي مکرر مچ پا مطالعه شدند. انديکاسيون جراحي بر اساس شکايت بيمار همراه با علايم ناپايداري مچ پا و يا درد و شکست در درمان فيزيوتراپي براي حداقل يک دوره سه ماهه بود. تمام بيماران تحت بررسي آرتروسکوپيک ضايعات داخل مفصلي و جراحي ضايعات زردپي پرونئوس برويس قبل از ترميم آناتوميک رباط هاي خارجي مچ پا به روش بروستروم (Broström) و استفاده از بخيه قلاب دار قرار گرفتند. تمام بيماران قبل و بعد از عمل با مقياس انجمن پا و مچ پاي آمريکا (AOFAS) ارزيابي شدند.
يافته ها: ميانگين زمان بين آسيب و جراحي ۱۹ ماه و دو هفته (۳۶ – ۳ ماه) و ميانگين زمان پيگيري بعد از جراحي ۱۴ ماه (۲۲ – ۶ ماه) بود. تمام بيماران قبل از عمل امتياز پايين داشتند، ولي بعد از عمل ۱۴ بيمار (۷۹%) نتايج عالي و ۴ بيمار (۲۱%) نتايج خوب داشتند.
نتيجه گيري: ترميم مستقيم و آناتوميک رباط هاي خارجي مچ پا و ترميم آسيب تاندون پرونئوس در ناپايداري مزمن مچ پا موثر مي باشد.