مقاله درمان واژينوز باکتريال در بارداري و تاثير آن بر نتايج بارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: درمان واژينوز باکتريال در بارداري و تاثير آن بر نتايج بارداري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژينوز باکتريال
مقاله مترونيدازول
مقاله نتايج بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانا زهره
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالقدري ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: حدائق محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: پوردست طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نارس بودن يکي از شايع ترين علل مرگ نوزادان است که به علت زايمان زودرس رخ مي دهد. مطالعات اخير نشان دهنده رابطه و اژينوز باکتريال با زايمان قبل از موعد و پارگي کيسه آب است. در اين مطالعه رابطه بين واژينوز باکتريال با زايمان قبل از موعد و پارگي کيسه آب و تاثير درمان آن بر کاهش عوارض مذکور بررسي شده است.
روش کار: ۵۰۰ خانم باردار تک قلو مراجعه کننده به کلينيک پري ناتالوژي حافظ وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شيراز از مهر ماه ۱۳۸۵ تا مهر ماه ۱۳۸۶ در يک مطالعه مورد – شاهدي دوسوکور شرکت داده شدند و از ترشحات واژن آنان رنگ آميزي گرم براي تشخيص واژينوز باکتريال تهيه شد. ۱۱۲ نفر از آنان نتيجه مثبت داشتند که به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول قرص مترونيدازول واژينال به مدت ۵ روز و گروه دوم دارونما به مدت مشابه دريافت کردند و دو هفته بعد از درمان و همچنين در هفته هاي ۳۲ و ۳۷ مجددا رنگ آميزي گرم تهيه شد. هر دو گروه از نظر ميزان زايمان زودرس و پارگي کيسه آب ارزيابي شدند. داده ها با نرم افزار  SPSS(نسخه ۱۵) و به کمک آزمون هاي آماري فيشر و مجذور کاي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: شيوع واژينوز باکتريال %۲۲٫۴ بود. پاسخ به درمان در گروه مترونيدازول ۹۱٫۲ درصد بود. ميزان پارگي کيسه آب در اين گروه به ميزان قابل توجهي نسبت به گروه دارونما کاهش يافت (P=0.007).
نتيجه گيري: مترونيدازول واژينال در درمان واژينوز باکتريال بارداري موثر است و باعث کاهش موارد پارگي قبل از موعد کيسه آب مي شود. غربالگري در درمان واژينوز باکتريال در حاملگي قويا توصيه مي شود.