سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک رضوانجو – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دارای بوردتخصصی فارماکولو

چکیده:

پرکنی روانی طوطی ها یک بیماری وسواسی اجباری از سایر obsessive compulsive disorder میباشد که بایدعلل ریزش پر مانند بیماریهای داخلی، سوءتغذ یه، اندوکر ینوپاتی، عفونت ها ی قارچی، انگلی و باکتریال تشخیص داده شود . هالوپریدول یک داروی بوتیروفنون و آنتاگونیست گیرنده ها ی دوپامینی میباشد . این دارو بعنوان آرام بخش قوی، ضد سایکوز ( جنون ) و ضد استفراغ در پزشکی و دامپزشکی استفاده میشود . فلوکستین یک مهارکننده اختصاصی بازجذب سروتونین میباشد و در درمان انواع افسردگی، بیماریهای وسواسی اجباری، اختلالات خواب، بیماریهای اضطرابی مانند فوبیا، دردها ی مزمن عصبی و پر خوری عصبی در پزشکی و دامپزشکی بکار میرود . این مطالعه روی ۱۰ طوطی ) کاسکو ) مبتلا به بیماری پر کندن روانی انجام شد . داروهای هالوپر یدول و فلوکستین به صورت خوراکی به مدت ۶ ماه تجویز شد . ۶ طوطی از نظر بالینی بهبود یافته و رفتارشان طبیعی شد . در ۳ طوطی ۷۰-۵۰ درصد علائم بهبود یافت . در ۱ طوطی ۳۰ درصد علائم بهبود یافت . لازم به ذکر است که داروهای تجویز شده عوارض جانبی نداشتند