مقاله درمان ۱۱ مورد بيماري کين باخ با روش Core decompression استخوان لونيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۷۴ تا ۵۷۸ منتشر شده است.
نام: درمان ۱۱ مورد بيماري کين باخ با روش Core decompression استخوان لونيت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کين باخ
مقاله دکمپرشن
مقاله لونيت
مقاله درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياركامراني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپور سعيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاج زرگرباشي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباييان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري کين باخ نکروز آوسکولار استخوان لونيت است که اگر درمان نشود اغلب پيشرونده است. با توجه به تئوري هاي موجود براي بيماري کين باخ که براي جراحان وجود داشت روش هاي درماني و جراحي متعددي براي اين بيماري پايه گذاري شد که هيچ يک درمان قطعي نبوده است و در حال حاضر هيچ درمان جراحي که بتواند موجب درمان قطعي اين بيماري شود وجود ندارد. عمل هاي جراحي پيشنهاد شده اکثرا با عوارض زيادي نيز همراه بوده اند. در اين مطالعه روش درمان جديدي براي اين بيماري ارايه شده است که در عين سادگي و بدون عارضه بودن نتايج مشابهي با عمل هاي متداول اين بيماري دارد. در اين مطالعه به دنبال بررسي نتايج بيماران به کمک يک روش جراحي بسيار ساده به نام core decompression هستيم.
روش بررسي: در اين طرح ۱۱ بيمار مبتلا به کين باخ در مراحل I.IIIb با روش جديد core decompression استخوان لونيت تحت جراحي قرار گرفتند و شدت درد، محدوده حرکات و توانايي انجام کارهاي روزمره و معيارهاي راديوگرافيک بيماران پس از دو سال مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: سن متوسط افراد شرکت کننده ۲۹ سال و هشت بيمار مرد بودند. معيار سنجش درد (VAS) از ۸۷٫۵ پيش از عمل به ۱۳٫۵ پس از آن رسيد که اختلاف معني دار بود همچنين ميزان بهبود عملکرد بيماران (DASH) از ۸۴ به ۱۴ با (p<0.001) رسيد و محدوده حرکات نيز به صورت محسوسي بهبود يافت %۶۳ افراد از نتايج بسيار راضي %۱۸ راضي بودند و در %۱۸ نيز وضعيت تغيير نکرده بود.
نتيجه گيري: مطالعه حال حاضر نشان مي دهد که اين روش جديد ساده بوده و مي تواند روشي تاثيرگذار در درمان اين بيماري باشد.