مقاله درنگي در محروميت زوجين از حق قصاص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فقه و اصول (مطالعات اسلامي) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: درنگي در محروميت زوجين از حق قصاص
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قتل
مقاله عمد
مقاله قصاص
مقاله ديه
مقاله ارث
مقاله زوجين
مقاله جزا
مقاله اولياي دم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز علي
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري مقدم حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام جزايي اسلام براي بستگان مقتولي که به قتل عمد کشته شده است، حقي در مقابله به مثل با عنوان «حق قصاص» پيش بيني شده است. اما از بستگان مقتول، زوجين استثنا شده اند و چنين حقي براي آنان به رسميت شناخته نشده است، اگر چه که آن ها در صورت توافق بازماندگان بر ديه، از آن بهره مند مي شوند. بر همين اساس، ماده ۲۶۱ ق.م.ا. مقرر مي دارد: «اولياي دم که قصاص و عفو در اختيار آن ها است همان ورثه مقتول اند مگر زن و شوهر که در قصاص و عفو و اجرا، اختياري ندارند».
مهم ترين دليل اين حکم، اجماع است اما دلايل ديگري مانند برخي روايات، فقدان انگيزه ي تشفي در زوجين، انقطاع زوجيت با مرگ، برتري خويشاوندي نسبي از سببي و … نيز اقامه شده است که هيچ کدام قابليت اثبات چنين حکمي را که با عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، مخالف است را ندارند. از آن سو، افزون بر عمومات و اطلاقات ياد شده، تاکيدهاي بسيار قرآن و روايات بر رابطه ويژه زوجين، گواهي بر همساني آنان با خويشاوندان نسبي در استيفاي حق قصاص است.