سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا مرادی – دانشگاه علم و صنعت واحد اراک
سیدروح اله عمادی – دانشگاه علم و صنعت وئاحد اراک

چکیده:

اصولاً نگریستن به مسئله تقریب پارامترهای میدان ثقل زمین با روشی که در عین توجه به ساختار اطلاعات قادر به کارکردن بر روی داده های با قدرت های تفکیک مختلفی باشد، سابقه چندانی در فیزیکان ژئودزی ندارد؛ چراکه می توان دو روش متداول را بدین منظور برشمرد که در روش نخست این عمل از طریق حل یک معادله دیفرانسیل با مقادیر مرزی (B.V.P) و در روش دوم بکمک کولوکیشن کمترین مربعات انجام می پذیرد. در یکی از تکنیکهای تقریب میدان ثقل زمینی که به ساختار و قدرت تفکیک داده های جاذبی توجه می نماید از تئوری ویولت بعنوان یک روش آنالیز طیفی استفاده می گردد و این مورد مقوله ایست که در مقاله حاضر بدان پرداخته خواهد شد. در این مقاله پس از مقدمه ابتدا به بیان مبانی تئوری ویولت پرداخته و در ادامه نقش آنرا در زمینه درون یابی داده های جاذبی با پوشش محدود بکمک داده های با پوشش کامل ولی با قدرت تفکیک پایین تر بررسی نموه این.