مقاله دريافت مفهوم جان در غزليات شمس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشهاي ادبي از صفحه ۶۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: دريافت مفهوم جان در غزليات شمس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جان در شعر فارسي
مقاله غزليات شمس
مقاله كاربرد قاموسي جان
مقاله كاربرد بلاغي جان
مقاله كاربرد توصيف جان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برزگرخالقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني جويباري كلثوم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به تحليل واژه جان، يكي از رمزهاي بزرگ غزليات شمس، اثرجاودانه مولانا جلال الدين محمد بلخي مي پردازد. در اين تحليل با استفاده از كاربردهاي گوناگون جان، معاني مختلف آن دريافت، و سير استعلاعي اين مفهوم آشكار مي شود. دريافت معاني واژه جان در سه مرحله انجام مي شود: مرحله اول: دريافت مفهوم قاموسي جان از طريق رابطه هاي ترادف، تضاد و با همايي متداعي (مراعات نظير)، مرحله دوم دريافت مفهوم جان از طريق صفتهاي آن و مرحله سوم: دريافت مفهوم جان از طريق صور خيال (تشبيه، استعاره و نماد). نگارندگان از اين طريق، واژه جان را در كل ديوان كبير بررسي، و تلاش كرده اند تا مفاهيم نهفته در وراي اين واژه را تصوير و تبيين كنند و نشان دهند كه جان چگونه از مرحله كاربرد قاموسي فراتر مي رود و سرانجام به مرحله نمادين مي رسد و در هر مرحله، چه مفهوم و رگه هاي معنايي را دربردارد.