مقاله دريچه جمعيتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي از صفحه ۳۳ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: دريچه جمعيتي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گذار جمعيتي ايران
مقاله ‌دريچه جمعيتي ايران
مقاله موهبت جمعيتي
مقاله سياست گذاري و توسعه اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دريچه جمعيتي به دوره اي اطلاق مي شود که در آن نسبت وابستگي سني در مقياسي که در تاريخ بي سابقه است، کوچک مي شود. اين دوره کوتاه است، ابتدا و انتهاي آن به طور تقريبي مشخص است و در حدود چند دهه دوام مي آورد.
جمعيت ايران در آستانه سرشماري سال ۱۳۸۵ وارد دريچه جمعيتي شده است. دريچه جمعيتي آن در حدود چهار دهه باز مي ماند و در حدود سال ۱۴۲۵ بسته خواهد شد. پس از بسته شدن دريچه جمعيتي، جمعيت ايران به سوي پيري مفرط و بي سابقه در تاريخ جمعيتي کشور پيش خواهد رفت. در تاريخ جمعيتي هر کشور «از جمله ايران» دريچه جمعيتي يک بار باز مي شود و در زماني که باز است، فرصتي استثنايي براي تبديل اقتصاد در حال توسعه کشور به اقتصادي توسعه يافته فراهم مي کند؛ البته دريچه جمعيتي خودکار نيست و خود به خود عمل نمي کند و بايد فعال و هدايت شود. تبديل دريچه جمعيتي به عنوان يک امکان بالقوه به «موهبتي جمعيتي» به عنوان يک فرصت بالفعل توسعه اي، مستلزم آمادگي،‌ سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراي درست برنامه هاست.
ايران چند سالي است که به ظاهر بي تفاوت وارد دريچه جمعيتي شده است. زمان به سرعت مي گذرد و اين دوره کوتاه به سرعت کوتاه تر مي شود؛ از اين رو، هر چه زودتر بايد مطالعات زمينه اي آغاز شود و از اين فرصت ايجادشده تاريخي و تکرارناپذير در جهت توسعه کشور استفاده شود.