مقاله درک بيماران همودياليزي از نقش رفتار پرستاران در سازگاري شان با همودياليز: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در كومش از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۵ منتشر شده است.
نام: درک بيماران همودياليزي از نقش رفتار پرستاران در سازگاري شان با همودياليز: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقش پرستار
مقاله رضايت بيمار
مقاله نارسايي مزمن کليه
مقاله دياليز کليوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تمدن‌ محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري نارسايي مزمن کليه و درمان نگه دارنده آن (همودياليز) منجر به مشکلات جسمي، رواني، و اجتماعي بسيار زيادي در بيماران همودياليزي مي گردد. در سيستم هاي مراقبت بهداشتي، پرستاران با رفتار حمايتي خود نقش اساسي را در کمک به بيماران همودياليزي جهت سازگاري با اين مشکلات دارند. اين مطالعه با هدف تبيين درک و تجربه بيماران همودياليزي از نقش رفتار پرستاران در سازگاري شان با همودياليز انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر با رويکرد تحقيق کيفي و روش تحليل محتوا انجام گرديده است. مشارکت کنندگان شامل ۱۶ بيمار همودياليزي از بخش همودياليز بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي سمنان بودند. نمونه گيري به صورت مبتني بر هدف شروع شد و تا اشباع داده ها ادامه يافت. مصاحبه بدون ساختار، روش اصلي جمع آوري داده ها بود. تمامي مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نويس شدند. داده ها با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي و به صورت مقايسه اي مداوم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: در طي فرايند تحليل محتوا نهايتا سه تم شامل: «نهايت تلاش براي راحتي بيمار»، «پاسخ گويي مسوولانه به سوالات بيمار»، و «رفتار مهربانانه و ارتباط دوستانه با بيمار» آشکار گرديد. اين تم ها نشان دهنده ماهيت و ابعاد درک بيماران از نقش پرستاران در کمک به آنها جهت سازگاري با همودياليز بودند.
نتيجه گيري: تجارب بيماران نشان داد که رفتار حمايتي مناسب پرستاران نقش مهمي در احساس آرامش و راحتي، امنيت، و اعتماد آنها دارد و سازگاري با همودياليز را سرعت مي بخشد. اين يافته ها به پرستاران کمک مي کند تا هر چه بيشتر از اهميت رفتار حمايتي خود در کمک به بيمار جهت سازگاري با همودياليز آگاه شوند.