مقاله درک روابط بين الملل؛ رويکردي قرآني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۹۳ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: درک روابط بين الملل؛ رويکردي قرآني
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روابط بين الملل
مقاله قدرت
مقاله اسلام
مقاله قرآن کريم
مقاله اصول بين المللي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه اسلام به عنوان يک دين، در مقام نخست، تحول نظام اعتقادي انسان و هدايت وي به سوي الگويي عملي در حيات فردي و اجتماعي اش را مدنظر دارد که در نهايت به «رستگاري» اخروي او ختم مي شود؛ اما معناي اين سخن، انحصار گزاره هاي ديني به حوزه رفتار فردي و اجتماعي نيست. اسلام به دليل جامعيت و کمال ذاتي اي که دارد، براي تمام حوزه هاي حيات فردي و جمعي ـ ازجمله سطح بين المللي ـ اصول راهنما دارد. در مقاله حاضر، نگارنده به بررسي تصوير قرآني از روابط بين الملل پرداخته و تلاش دارد تا با تحليل گزاره هاي قرآني به فهمي اسلامي از نوع مناسبات، قواعد و اصول رفتاري و بالاخره ماهيت روابط بين الملل دست يابد. براي اين منظور ضمن طرح و پيشنهاد الگوي تحليلي «ساخت معنايي تاسيسات حقوقي»، گزاره هاي قرآني در قالب رويکردي تطبيقي (بين دو ساخت معنايي جاهلي و اسلامي)، تحليل و نتايج کاربردي آن براي درک هرچه بهتر روابط بين الملل استنتاج و عرضه شده اند. بر اين اساس نظريه اسلامي روابط بين  الملل بر بنياد سه اصل ايمان گروي، سعادتمندي، ولايت مداري با عنوان کلي «نظريه اخلاق گراي واقع بينانه»، استنتاج و معرفي شده است.