سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی خادمی زنجانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع سرممیز و مدرس موسسه لویدز رجیستر

چکیده:

امروزه افزایش کارایی و اثر بخشی فرآیند ها که به کارایی و اثر بخشی سیستم خواهد انجامید ، بعنوان یک مبحث مهم و جدی درکلیه جوامع پیشرفته و صنعتی دنیا مطرح است .اثر بخشی یا EFFECTIVENESS بمعنای آنست که فعالیت های برنامه ریزی شده تا چه میزان مطابق برنامه انجام شده اند و اهداف از پیش تعیین شده تا چه میزان محقق گردیده اند . از طرفی کارایی یا EFFICIENCY یعنی ارتباط میان نتایج بدست آمده و منابع صرف شده جهت آنها . بعبارتی دیگر یعنی ارتباط میان ستانده ها و داده ها . با نگاهی ساده تر به موضوع می توان چنین گفت : اثر بخشی یعنی انتخاب فرآیند مناسب ، محصول مناسب یا سیستم مناسب . در یک کلام انتخاب ابزار و مکانیزم کاری مناسب با توجه به شرایط موجود . بنابراین اثربخشی را می توان به معنای انجام کارهای درست تلقی کرد . (EFFECTIVENESS: DOING THE RIGHT THINGS)