سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رحمان پوردهزاد – دانشگاه علامه طباطبائی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
سعید رحمتی – دانشگاه شهید بهشتی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه و در تمامی امور و عرصه ها، شبکه ها پیش از هر چیز دیگری نقش آفرین و ارزش زا شده و بسیاری از مفاهیم را در بستر تحول قرار داده اند. اگرچه در گذشته نیز شبکه های بسیاری مانند شبکه آب رسانی وجود داشته اند ولی با ظهور و پشرفت فناوریاطلاعات بطور عام و شبکه های کامپیوتری بطور خاص، نیاز به تعریف مجدد وش ناختوجودی آن در دنیای امروز احساس می شود. دنیایی که فاصله های زمانی، مکانی، اطلاعاتی و دانشی کم شده و آنچه متمایز کننده سازمانها و عامل ایجاد مزیت رقابتی است، شناخت شبکه های اطلاعاتی، اقتصادی و انسانی و اماده شدن برای بهره گیری از مزایای ان است. اول اصل در این راه، وصل نمودن خود – سازمان – به دنیای خارج و به عبارتی به جهان شبکه ای یا جهان وصل است . هدف این مقاله شناخت تکنولوژی هایی است که سازمان را در این راه کمک کرده و ارائه راههای برای فرصت سازی و بهره برداری از مزیت های رقابتی است. به همین منظور در ادامه مقاله به چالش ها و فرصت های ناشی از شبکه های نوین ارزشی درمکانهای کاری، سازمان ها، مشتریان و تامین کنندگان مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.