مقاله درگيري غدد لنفاوي و نشانگرهاي سرطاني در بيماران مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۴۴ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: درگيري غدد لنفاوي و نشانگرهاي سرطاني در بيماران مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله كاتپسينD
مقاله گيرنده استروژن و پروژسترون
مقاله گيرنده ۲ فاكتور رشد اپي درمي انساني
مقاله غدد لنفاوي
مقاله پيش آگهي
مقاله پروتئين P53

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مشفقي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وجود گيرنده استروژن و پروژسترون، P53، گيرنده ۲ فاكتور رشد اپي درمي انساني و كاتپسين D از جمله نشانگرهاي پيش آگهي سرطان پستان هستند. در اين مطالعه ارتباط عوامل فوق را با درگيري غدد لنفاوي بررسي کرده ايم.
روش كار: در اين مطالعه تحليلي مورد – شاهدي، ۱۰۵ بيمار مبتلا به سرطان پستان مورد بررسي قرار گرفتند. بعد از تشخيص توده پستان نمونه برداري از طريق جراحي انجام مي گرفت و وضعيت گيرنده استروژن و پروژسترون، P53، گيرنده ۲ فاكتور رشد اپي درمي انساني و كاتپسين D بررسي مي شد. اطلاعات در چك ليست ثبت و آناليز مي گرديد.
نتايج: بين درگيري غدد لنفاوي با گيرنده استروژن و پروژسترون، P53، گيرنده ۲ فاكتور رشد اپي درمي انساني و كاتپسين D ارتباطي وجود نداشت.
نتيجه گيري: براي نتيجه گيري در مورد گيرنده هاي هورموني، P53، گيرنده ۲ فاكتور رشد اپيدرمي انساني و كاتپسينD ، تحقيقي مشابه با حجم نمونه بيشتر و زمان طولاني تر لازم است.