مقاله درگيري پارانشيم ريه در بيماران سيستميك اسكلروزيس در بيمارستان نور و الزهراي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۶۷ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: درگيري پارانشيم ريه در بيماران سيستميك اسكلروزيس در بيمارستان نور و الزهراي اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستميک اسکلروزيس
مقاله پارانشيم
مقاله ريه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فر منصور
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده هادي
جناب آقای / سرکار خانم: سيدبنكدار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بيماري سيستميك اسكلروزيس يك اختلال اتوايميون با درگيري ارگانهاي مختلف است كه با ايجاد التهاب و فيبروز در ارگانهاي مختلف از جمله پوست و ارگانهاي داخلي مشخص مي گردد. درگيري ريوي، شامل فيبروز بينابيني و بيماري عروق ريوي است كه نقش مهمي را در سير بيماري و طول عمر اين بيماران دارد. اين مطالعه  به بررسي شيوع اين عارضه و عوامل مرتبط با ابتلا به آن در بيماران سيستميك اسكلروزيس در بيمارستان نور و الزهراي اصفهان مي پردازد.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي تحليلي آينده نگر، كليه بيماراني كه  بر اساس معيارهاي كالج روماتولوژي آمريكا، سيستميك اسكلروزيس با درگيري منتشر پوست داشتند و به درمانگاه روماتولوژي بيمارستان نور و الزهرا (س) مراجعه نموده بودند، با روش سر شماري در بين سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ انتخاب شدند و تحت پيگيري و درمان قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافيك، شدت درگيري پوستي، تست هاي سرولوژيك، سير بيماري و نتايج بررسي درگيري ريوي بيماران در طول مدت پيگيري جمع آوري و با آزمو نهاي كمي براي متغيير هاي غير وابسته مورد آناليز قرار گرفت.
يافته ها: از ميان ۵۰ بيماري كه اطلاعات آنها براي بررسي تكميل گرديد، اكثريت را زنان و رده سني ۳۰ تا۵۰ سال تشكيل مي دادند. متوسط مدت براي بروز علايم و تشخيص درگيري ريوي ۴٫۵ سال بود و نيمي از بيماران در زمان تشخيص از مشكلات ريوي شكايت داشتند. شدت درگيري پوستي (نمره كلي پوست) در بيماران با درگيري ريوي بالاتر از بيماران بدون درگيري ريوي بود (۲۶±۹ در مقابل ۱۵±۷).
نتيجه گيري: شيوع و شدت درگيري ارگانها در بيماري سيستميك اسكلروزيس در مناطق مختلف دنيا مي تواند تحت تاثير عوامل محيطي و فاكتورهاي ژنتيك تا حدودي متفاوت  باشد. در اين مطالعه ارتباطي بين سن شروع بيماري و ابتلا به درگيري ريوي يافت نگرديد ولي ارتباطي بين شدت در گيري پوستي و تست هاي سرولوژيك يافت گرديد. شيوع درگيري پارانشيم ريه در حد آمارهاي گزارش شده براي اين بيماران در جوامع ديگر بود كه مطرح كننده اهميت اين عارضه در بيماران ما نيز مي باشد. با توجه به نتايج اين بررسي مي توان بر اهميت غربالگري درگيري پارانشيم ريه در بيماران سيستميك اسكلروزيس تاكيد نمود.