مقاله در آمدي بر روان شناسي سياسي رهبران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم سياسي از صفحه ۵۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: در آمدي بر روان شناسي سياسي رهبران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روان شناسي سياسي
مقاله روان شناسي سياسي رهبران
مقاله روان کاوي زندگينامه روان شناختي (سايکوبيوگرافي)
مقاله مطالعات رهبران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بني جمالي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير روان شناسي به عنوان يکي از حوزه هاي ميان رشته اي علوم سياسي جايگاه خود را در مطالعات پديده هاي سياسي تا حد قابل توجهي تثبيت کرده است. اين حوزه پژوهشي که حضور خود را با تکيه بر رويکردهاي روان کاوي و روان تحليل گري آغاز کرد، در سالهاي اخير موفق شده از ساير شعبات روان شناسي شناختي در بررسي پديده ها و تحولات سياسي بهره گيرد.
در حال حاضر روان شناسي سياسي هم در حوزه مطالعات نظري در گروههاي علوم سياسي، تاريخ و روان شناسي دانشگاههاي آمريکا و اروپا، و هم در حوزه بررسيهاي کاربردي در دستگاههاي تصميم ساز نظير وزارت امور خارجه و نهادهاي امنيتي موقعيت بهتري کسب کرده است.
امروز اين حوزه، خود به گرايشهاي مختلف نظير روان شناسي تغييرات اجتماعي، روان شناسي سياسي رسانه هاي جمعي، تصميم سازي و مذاکرات سياسي و بالاخره روان شناسي سياسي رهبران تقسيم شده است. مقاله حاضر تلاشي است براي معرفي روان شناسي سياسي رهبران به عنوان قديمي ترين و مهم ترين گرايش اين حوزه پژوهش.