مقاله در آمدي بر معناي سکولاريسم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات سياسي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: در آمدي بر معناي سکولاريسم
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفي شدن
مقاله جهاني شدن
مقاله مدرنيته
مقاله سكولاريسم در اسلام
مقاله پست سکولاريسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسيني غياثوند حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير برخي مفاهيم اجتماعي همچون سکولاريسم چه در دنياي غرب و چه در ايران مورد بازبيني و واکاوي هاي مجدد قرار گرفته است. نوشتار حاضر در پاسخ به چرايي بازبيني و واكاوي معنايي سكولاريسم از دو دسته علل داخلي و خارجي صحبت به ميان آورده است. در بعد جهاني علل اين امر را بايد در مسايل مختلفي از جمله افزايش توجه به دين و دينداري در جهان، جهاني شدن و تبعات آن بر عرصه هاي مختلف جوامع، افزايش حکومت هاي ديني در جهان، ناکارآمدي نظام هاي سکولاريستي در جوامع اسلامي، فقدان ظرفيت سکولاريسم براي رفع مشکلات جهان و ازجمله نظام هاي غربي جستجو کرد. در بعد داخلي نيز رواج انديشه هاي جديد غربي در ايران، چند ضلعي بودن سکولاريسم و رويکرد تک بعدي روشنفکران ايران به اين مفهوم، تحول در سرمشق هاي روشنفکران و… بررسي معنايي سکولاريسم را حياتي مي سازد. لذا در اين زمينه ضروري است که ضمن تبيين معناي تاريخي سکولاريسم به نحوه ايجاد آن و وجوه تمايز و تشابه آن با مفاهيم ديگر از جمله عرفي شدن، پست سکولاريسم، به ابعاد مختلف آن همچون سياسي، اجتماعي و فلسفي و  جنبه هاي فردي، نهادي، سکولاريسم در اسلام و در منظومه معرفتي متفکران مسلمان و… پرداخته شود و اين مهمترين هدف اين مقاله را تشكيل مي دهد.