مقاله در باب رياضيات و واقعيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: در باب رياضيات و واقعيت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رياضيات
مقاله واقعيت
مقاله ترکيبي
مقاله تحليلي
مقاله کاربرد پذيري
مقاله افلاطون
مقاله کانت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتح زاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ضمن معرفي زمينه هاي متاخر تشديد دغدغه تاريخي در باب رابطه رياضيات و واقعيت، با تقسيم ديدگاه هاي مختلف راجع به ضرورت و يقين گزاره هاي رياضياتي، تلاش شده است به اين دغدغه پرتويي نو افکنده شود. کساني که رياضيات را غير يقيني و غير ضروري مي شمرند رابطه رياضيات و واقعيت را مانند ساير علوم مي دانند و بسته به اين که چه ديدگاهي به علوم تجربي داشته باشند، در قلمرو رياضيات نيز رئاليست يا آنتي رئاليست خواهند بود. مخالفين اين ديدگاه را تحت دو عنوان ترکيبي گرايان و تحليلي گرايان بررسي مي کنيم، که ترکيبي گرايان نيز خود به دو گروه افلاطوني و کانتي تقسيم مي شوند. نشان مي دهيم که ترکيبي گرايان (اعم از افلاطوني ها و کانتي ها) گرچه به معناي خاص خودشان رئاليست اند، اما با رئاليسم به معناي رايج کلمه تفاوت ظريفي دارند. در مقابل، تحليلي گرايان از همان آغاز آنتي رئاليست بودن شان آشکار است. در پايان اشاره اي هم خواهيم داشت به دفاع مبتني بر کاربرد پذيري، از رئاليسم در رياضيات.