سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرام سروشیان – استادیار، گروه سازه های خاص، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
جمشید فرجودی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران
خسرو برگی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

هر چند انتگرال گیری گام به گام از معادلات نیم گسسته حرکت تواناترین طریقه حل مسائل مقدار اولیه مربوطه است، پاسخ های حاصله تقریبی هستند. لذا، تحقق همگرایی پاسخ های تقریبی به سمت پاسخ های دقیق لازم است. در این مقاله، توضیح داده می شود که، اگر تقریبات حاکم بر یک روش گام به گام از ناحیه اعمال فرضیاتی بر رابطه تعادل دینامیکی باشد، همگرایی به سمت پاسخ دقیق ممکن است به تعویق افتد یا با سرعت کمتری انجام شود. همچنین، می توان نشان داد که شدت و احتمال بروز این پدیده نامطلوب در مسائل با رفتار پیچیده از جمله مسائل غیرخطی بیشتر است.