سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرام سروشیان – استادیار، گروه سازه های خاص، پژوهشکده سازه، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
جمشید فرجودی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران
شهرام وهدانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

انتگرال گیری گام به گام عملاً کاراترین روش حل معادلات نیم گسسته حرکت است. البته، به علت تقریبی بودن پاسخ های حاصل از این نوع تحلیل، توجه به همگرایی پاسخ های حاصله ضروری بوده، در ادبیات فنی توصیه شده است. یکی از معضلاتی که همگرایی پاسخ های تقریبی را در حالت کلی تحلیل های عددی تهدید می نماید، همگرا شدن پاسخ های تقریبی به پاسخ هایی غیردقیق است. در این مقاله، به امکان بروز این پدیده ناخواسته در انتگرال گیری گام به گام از معادلات نیم گسسته حرکت پرداخته شده، ضمن ارائه مثال هایی، نشان داده شده است که در مسائل درگیر با اصطکاک (که قریب به اتفاق مسائل واقعی مهندسی را شامل می شود) بروز این معضل محتمل و مشهود است.