سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: همایش ملی ارگونومی در صنعت و تولید

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ستاره قهاری – کارشناس ارشد کاردرمانی عضوهیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده:

روشهای قدیمی توانبخشی مثل تقویت عضلانی و افزایش دامنه حرکتی مفاصل … و حتی جراحی برای درمان بیماریهای ناشی از کار اثری موقتی دارند و تنها چگونگی تطبیق با مشکل را آموزش می دهند . Load Model نشان می دهد که چگونه می توان با کنترل چرخه دروندادهای محیطی بر سیستم بدن از بروز دردهای مزمن جلوگیری نمود . در این مدل سه عامل عمده ارگونومیک , روانی – اجتماعی و فردی مورد نظر هستند که میزان اثر اعمال بار را بر سیستم های بدنی تعیین می نمایند .
در مقاله حاضر بر چگونگی استفاده از این مدل در پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی از کار تاکید شده است .