مقاله در جستجوي مطلوبيت: تحليلي از قضيه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: در جستجوي مطلوبيت: تحليلي از قضيه کاوز در تعامل حقوق و اقتصاد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قضيه کاوز
مقاله هزينه هاي معامله
مقاله عوارض خارجي
مقاله عدم موفقيت بازار
مقاله کارايي اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ سياه جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جرقه جنبش حقوق و اقتصاد در اواخر دهه ۶۰ ميلادي با چاپ مقاله معروف «مساله هزينه اجتماعي» نوشته رنالد کاوز زده شد. کاوز در اين مقاله با طرح نظريه اش که به «قضيه کاوز» شهرت يافت؛ با قایل شدن نقش محوري براي هزينه هاي معامله در نيل به کارايي اقتصادي، از طرفي سنت پيگويي حاکم بر اقتصاد نئوکلاسيک را زير سوال برد و از طرف ديگر، بر نقش انکار ناپذير قواعد حقوقي در حصول کارآيي اقتصادي تاکيد کرد. در اين نوشتار، ابتدا قضيه کاوز به عنوان شالوده جنبش حقوق و اقتصاد تبيين شده و سپس مفاهيم کليدي آن چون هزينه هاي معامله و عوارض خارجي توضيح داده شده است. در پايان نيز، با ارایه تعريفي متفاوت از قضيه کاوز، از تاثير غير قابل انکار ابزارهاي حقوق عمومي و دولت و هم چنين نهاد هاي تعيين کننده حقوق و تکاليف در حقوق خصوصي، در رسيدن به کارايي اقتصادي، پرده برداشته شده است.