سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی عسگری – استادیار گروه مدیریت بحران، دانشگاه یورک، تورنتو-کانادا

چکیده:

علوم و حرفه ها معمولا بر مبنای سلسه ای از اصول بنیان گذارده می شوند که در طول زمان دستخوش تغییر و تحول شده ولی زیربنایی برای حرکتها و فعالیتهای آن رشته را فراهم می نمایند.مدیریت بحران به صورت یک حرفه و رشته علمی نسبتا نوپا و جوان برای آنکه به عنوان یک رشته علمی و حرفه ای بتواند استمرار یابد نیاز به توسعه اصول خود دارد و به همین دلیل امروزه بحث اصول مدیریت بحران تبدیل به یکی از مباحث اصلی محققان و کارشناسان این رشته شده است.اصول همان قواعد مسلم و واقعیات کمتر قابل انکار و یا دکترین های جامعی هستند که سایر قواعد و دستورالعمل های علمی و عملی از آنها استخراج می شوند.محققان و کارشناسان مدیریت بحران طی دهه های گذشته جستجوهایی را برای شناسایی و تدوین اصول مدیریت و برنامه ریزی بحران آغاز کرده اند. را برای مدیریت و برنامه ریزی بحران در کشور با توجه به خصایص و ویژگی های کشور تهیه و تنظیم نمود.این مقاله تلاش کرده است تا ضمن روشن کردن مفاهیم و کاربردهای اصول در برنامه ریزی و مدیریت بحران با ذکر نمونه هایی از اصول ارایه شده، الگوهای تهیه و تنظیم آنها را شناسایی و ارایه نماید.همچنین برخی چالشهای اساسی در زمینه توسعه آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.