سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین رحیمی –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] بازتاب هر دینی را در ساخت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محیط های جغرافیایی تحت قلمرو آن دین می توان مشاهده کرد . اسلام به عنوان یک دین الهی نیز از این قاعده مستثنی نیست . این دین، همواره برای حریم زندگی خصوصی و خانوادگی و ارزشهای آن اهمیت زیادی قائل بوده و تمامی دستورات و قوانین آن، به گونه ای خاص، برنامه ریزی، طراحی و ساخت شهرهای تحت قلمرو خود را تحت تاثیر قرار داده و به مرفولوژی شهرهای تحت نفوذش هویت خاص بخشیده که با شهرهای تحت حاکمیت سایر ادیان متفاوت است . هدف اصلی دین اسلام، نزدیک کردن هر چه بیشتر انسان ها به همدیگر و به خداوند است : بر این اساس، شهرهای اسلامی بایستی بازتابی از اندیشه های ناب اسلامی برای مسلمانان باشد . اندیشه ای که در آن : هویت، عدالت، آزادی، قانون، و …. عزت و کرامتانسان شهرنشین را به نمایش گذارد و در تمامی جنبه های فیزیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهرها بوضوح قابل مشاهد باشد : اما متاسفانه امروزه مسائلی چون فقر، بی عدالتی، اعتیاد، بیکاری، بی خانمانی، آلودگی، عدم رعایت قانون و دهها مشکل دیگر، در بسیاری از شهرهای تحت قلمرو این دین، چهره آن را مخدوش نموده است . در این مقاله پس از بررسی ساخت مرفولوژیک شهرهای اسلامی، به بیان بعضی از مشخصاتی که لازم است شهرهای اسلامی نوین داشته باشند می پردازیم . تحقیق از نوع توصیفی – تحلیل مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای می باشد . نتیجه حاکی از آنست که در ساخت مرفولوژیک بسیاری از شهرهای کشورهای اسلامی بایستی یک باز ساخت عمیق صورت پذیرد تا این شهرها بتوانند با شهرهای تحت قلمرو سایر ادیان رقابت و نظرها را به سو ی خود جلب نمایند