سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه علیزاده – دانشجوی دکتری صنایع دانشگاه علم و صنعت
سیدابراهیم ابطحی – عضو هیئت علمی دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

استفاده از تجربیات و اطلاعات افراد خبره کمک بسیار بزرگی است تا افراد بتوانند تصمیمات دقیقی بگیرند . به عنوان مثال استفاده از تجربیات مدیران پروژه های نرم افزاری می تواند کمک شایانی در برنامه ریزی یک پروژه نرم افزاری جدید باشد بدین منظور اندازه گیری شاخص ها و جمع آوری اطلاعات افراد خبره بسیار مهم می باشد . در شرایطی که این شاخص ها کمی هستند، می توان از روش های کلاسیک اندازه گیری استفاده کرد ولی در شرایط عدم قطعیت و در زمانی که شاخص ها کیفی می باشند نمی توان آنها را به راحتی اندازه گرفت و در این جاست که می توان از منطق فازی کمک گرفت . در این مقاله به ارایه روشی برای استفاده از سیستم های خبره فازی در مدیریت پروژه های نرم افزاری پرداخته شده است که به مدیران پروژه های نرم افزاری در تصمیم گیری هایشان کمک به سزایی میکند .