مقاله در شهر خيال شهريار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: در شهر خيال شهريار
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهريار
مقاله سبک شعر
مقاله صور خيال
مقاله پديده هاي نوظهور
مقاله رنگ اقليمي
مقاله تصاوير روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي يعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله صور خيال و تصويرپردازي در اشعار استاد شهريار مورد بررسي قرار خواهد گرفت و سعي خواهيم کرد ويژگيهاي سبکي خاص و نوآوريهاي وي را در اين زمينه آشکار کنيم و با توجه به اينکه تصاوير و عالم خيال هر شاعري طرز تلقي او را از جهان و محيط اطراف با خود دارد از اين طريق نگرش و ديد خاص او را به طبيعت و جهان بيرون روشن سازيم. در همين راستا به بررسي صور خيال در اشعار او پرداختيم و صور خيالي را که از گذشته گرفته بود و تقليدي و کليشه اي بودند و صور خيالي را که حاصل ديد خاص اوست، آورديم و همچنين رنگ اقليمي تصاويرش را در بعضي اشعارش ذکر کرديم و تصاويري را که حاصل تجارب شخصي او از زندگي روستايي در اشعارش بود، آورده و انعکاس پديده هاي نو و معاصر و خصايص زندگي زمان و محيط خودش را در شعرش جستجو کرديم.