مقاله در كار گلاب و گل (شرح بيتي از حافظ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: در كار گلاب و گل (شرح بيتي از حافظ)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل
مقاله گلاب
مقاله شارحان حافظ
مقاله اين و آن
مقاله بلاغت
مقاله سياق سخن
مقاله شواهد متني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پرستگاري انتصار
جناب آقای / سرکار خانم: تركاشوند مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا به اين نکته پرداخته ايم که چگونه ميتوان معضل يک متن ادبي را که در فهم و انتقال پيام دچار مشکل شده است، گشود. براي بيان اين نکته از شواهد ديگر متنها مدد گرفته ايم. سپس به تشريح معنايي که ديگر شارحان حافظ از بيت:
در كار گلاب و گل حكم ازلي اين بود                   کان شاهد بازاري وين پرده نشين باشد،
ارايه داده اند، نگاهي انداخته ايم و پس از نقد شرحهاي موجود، با ارايه شيوه اي كه بتوان برخي از ديگرمشكلات متنهاي ادبي را گشود، با استدلا لهاي منطقي و بلاغي، شرحي آورده ايم كه با شرح شارحان حافظ، متفاوت و متباين است.