سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حسن میرزائی – دانشگاه پیام نور اردکان، اردکان
محسن وفایی – پژوهشکده لیزر- پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

در این مقاله، برهمکنش یون مولکول هیدروژن (H2+ ) با میدان شدید لیزر فمتوثانیه به روش نیمهکلاسیکی مطالعه میشود. حل کامل معادلهی وابسته به زمان شرودینگر (TDSE) برای این سامانه در حال حاضر غیر ممکن است. با ارائه ی یک روش نیمه کلاسیکی برای دینامیک هسته ای و استفاده از یک مدل یک بعدی الکترونی، امکان شبیه سازی و بررسی این سامانه فراهم شده است و امکان بررسی همزمان دینامیک هسته ای و دینامیک الکترونی فراهم شده است.