مقاله در نظربازي حافظ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: در نظربازي حافظ
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظ
مقاله نظر
مقاله نظربازي
مقاله علم نظر
مقاله شعر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آسيابادي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واژه «نظر» در شعر حافظ بسامد بالايي دارد و در هر کاربرد آن، طيفهاي معنايي متفاوتي برجسته مي شود؛ زيرا حافظ با توانمندي ويژه خود، از تمام ظرفيتهاي معنايي که اين واژه در زبان فارسي و عربي دارد، استفاده مي کند. او تعبير شاعرانه «علم نظر» را با استفاده از همين ظرفيتهاي معنايي واژه مي سازد و همه افراد را در کنش نظربازي سهيم مي داند. اما در ميان نظربازان، نظربازي او از لوني ديگر است. نظربازي حافظ، نظربازي در حوزه شعر و خيال شاعرانه است.