سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز بهنام – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا وثوقی فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این مقاله راهکار مناسبی برای در نظر گرفتن شاخص خرابی لرزه ای در ساخت پروژه های ملی ارائه شده است. پروژه های ملی از دیدگاه آئین نامه ۲۸۰۰ ایران جزو ساختمانهای با اهمیت بسیار زیاد م یباشند. از اینرو در ارتباط با این سازه ها باید با دیدگاه بسیار جامع تر برخورد نمود. لحاظ نمودن شاخص خرابی لرزه ای در این پروژه، باعث در نظر گرفتن نحوه خرابی و راهکارهای علاج بخشی آنها می شود. شاخص خرابی در دهه اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. این شاخص در دو حالت کیفی و کمی راهگشای مسائل لرزه ای می باشد. با انتخاب مناسب ترین رابطه برای تعیین شاخص خرابی پروژه های ملی، می توان ترسیمی مناسب از نحوه تخریب و آسیب دیدن این ساز ها را به مجریان و پیمانکاران ترسیم نمود. از این طریق و ترسیم راهکارهای آسیب پذیری این نوع سازه ها، راهکار مناسب برای برای اجرای صحیح این گونه سازه ها فراهم می گردد. با مد نظر قرار دادان این شاخص تمامی موارد لازم برای ساخت سازه های مناسب از جمله طراحی و ساخت ظرفیت، طراحی عملکرد عملی می شود. با ارائه نمودن یک شاخص کمی در پروژه های ملیبسیاری از معضلات در قبل، هنگام و پس از زلزله مرتفع می گردد.