سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بابک پرکار – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق ایران
سیدمحمد شهرتاش – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی برق ایران

چکیده:

محاسبه دقیق توزیع میدان مغناطیسی در اطراف خطوط انتقال با در نظر گرفتن شکم خط و تغییر جهت خط موجب محاسبه دقیق ولتاژ و جریان های القایی در ساختارهای حساس به تداخلات الکترومغناطیسی مجاور خطوط و نیز سیستم های موجود در حریم مشترک با خطوط انتقال نظیر لوله های گاز، کابلها و خطوط مخابراتی و … می گردد . این امر موجب می گردد تا تمهیدات حفاظتی برای کاهش و تعدیل انرژی نامطلوب القایی ناشی از خطوط فشارقوی روی سیستم های مذکور به صورت مکفی و به صرفه انتخاب گردد . در این مقاله برای اولین بار روشی برای در نظر گرفتن شکم خط و نیز تغییر جهت خط در حالت سه فاز و نتایج حاصل از اجرای بسته نرم افزاری که بدین منظور تهیه شده، ارائه گردیده است .