سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نیما مودبی – دانشگاه زنجان
عسکریان ابیانه – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزاد رضوی – استادیار دانشگاه تفرش
رضا محمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تنظیم و هماهنگی رله های جریان زیاد مقوله ای است که باید در شبکه های قدرت، به خصوص در شبکه های توزیع و فوق توزیع، بسیار مورد توجه قرار گیرد. در هماهنگی رله های جریان زیاد، تنظیمات زیادی و جریانی به گونه ای انجام می شود که هر رله، پشتیبان یک رله اصلی باشد. همانند شبکه های انتقال در شبکه های فوق توزیع نیز حفظ پایداری شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار است در تحقیقات انجام شده مبحث حفاظت سیستم قدرت با حفظ پایداری گذرای شبکه قدرت در نظر گرفته نشده است در این مقاله زمان های بحرانی د رحفظ پایداری یک سیستم نمونه در محاسبات هماهنگی رله های اضافه جریان واقع در یک شبکه فوق توزیع به عنوان یک قید تعیین کننده در نظر گرفته شده است در نتیجه هماهنگی رله های جریان زیاد به گونه ای انجام می شود که شبکه قدرت به ازای وقوع اتصال کوتاه پایدار بماند. این کار با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام گردیده است.